Werkbezoek Provincie Zeeland

Provinciehuis Middelburg
Provinciehuis Middelburg

Een tweede werkbezoek deze week! De deputatie van Antwerpen werd uitgenodigd door het provinciebestuur van Zeeland. We hadden het er over Europese projectaanvragen, mobiliteit – of het gebrek daaraan – en samenwerking nu en in de toekomst. We zijn het alvast eens over de noodzaak om spoorlijn 11 voor goederen nu snel door te trekken. Er ontbreken nog een luttele 6 km om de lijn volledig te maken. Als die km er liggen, kan er meteen wat méér reizigersvervoer over spoorlijn 12 (Roosendaal – Essen – Antwerpen) rijden. Wat nu niet mogelijk is wegens te druk bezet met een hoop goederentransport.