Obama kan vrouwenlevens redden

Misschien – eindelijk – hoop op afschaffing van de Global Gag Rule nu Obama aantreedt! De regel kwam in voege onder Reagan. Amerikaans ontwikkelingsgeld kon voortaan niet langer gaan naar landen waar met vrouwen gepraat werd over voorbehoedsmiddelen en/of abortus. De regel heeft het leven gekost aan honderden duizenden vrouwen. http://www.msmagazine.com/Fall2008/globalgagruleUPDATE.asp