Gebiedsgerichte mobiliteitsvisie Noorderkempen

Mobiliteit
Mobiliteit

Na weken van wat eindeloze recepties leken heb ik vandaag een start genomen met een grootschalige oefening om de mobiliteit in maar liefst veertien gemeenten zo goed mogelijk onderling af te stemmen. We gaven het startschot voor deze gebiedsgerichte visie in Turnhout, in de Blaironkazerne. Met de betrokken gemeentebesturen, Vlaamse administratie, IOK en anderen zal de provincie het voortouw nemen in wat belooft een ambitieuze onderneming te worden.

We maken een studie aan de hand van bestaand materiaal, vullen de blinde vlekken in en proberen de tegengestelde visies op het vlak van mobiliteit met elkaar te verzoenen. Dat kan natuurlijk alleen als iedereen met open vizier aan de oefening deelneemt en bereid is te handelen in het algemeen belang. Maar de start was vandaag alleszins veelbelovend met veel constructieve mensen rond de tafel. Wordt dus vervolgd.