Lancering Handicap Vormingsmap

Handicap vormingsmap
Handicap vormingsmap

Iedereen met het hart op de juiste plaats en een aantal “kapstokken” in het achterhoofd kan een goede animator zijn voor kinderen met een handicap. Heel wat organsiaties die kadervorming in het jeugdwerk organiseren, willen dit thema integreren in hun cursussen. De vijf Vlaamse provinciebesturen delen de doelstelling dat jeugdwerk voor álle kinderen en jongeren mogelijk moet zijn.

Ik merk dat heel wat organisaties hiervan intussen overtuigd zijn. Ze willen het thema ook wel integreren, maar weten niet altijd goed hoe. Daar wil ik met de Handicap Vormingsmap wat aan doen. Op 20 maart stelde ik deze map voor in het huis van de Vlaamse Provincies. Vlaamse Dienst SpeelpleinWerking vzw, Jeugddienst Sjalom vzw, Achilles vzw en Ludentia werkten mee aan de publicatie en delen zo hun informatie met alle orgasnisaties die werk willen maken van inclusie. Mijn collega’s en ik zetten inclusief jeugdwerk zo in elke provincie op de agenda.

De map wordt gratis verspreid naar organsiaties die kadervorming in het jeugdwerk organiseren. Daarnaast bieden we in de provincie Antwerpen ook gratis de bijbehorende vorming zelf aan. Met de bedoeling het jeugdwerk voor iedereen weer een beetje toegankelijker te maken.