Vandaag is het Equal Pay Day

Equal Pay Day in Antwerpen 2009
Equal Pay Day in Antwerpen 2009

Samen met Zij-Kant en ABVV voerde ik vandaag op de Groenplaats in Antwerpen actie tegen de loonkloof. Want die is er nog altijd. Ondanks alle beloftes en goede voornemens verdienen vrouwen gemiddeld nog altijd een kwart minder dan hun mannelijke collega’s voor dezelfde job.

Equal Pay Day is de dag waarop vrouwen eindelijk verdiend hebben wat mannen – voor hetzelfde werk – het jaar daarvoor (in één jaar) al hadden verdiend. De loonkloof bedraagt momenteel (officiële cijfers 2006) 23,58 % op bruto maandbasis. Dit betekent dat vrouwen dit jaar tot 27 maart moeten werken om te verdienen wat mannen vorig jaar al hadden verdiend.

Dit jaar hebben we het Equal Pay Day principe ook toegepast op een werkdag van 9 tot 17 uur. En dan werken vrouwen in feite vanaf 15.05 u gratis en voor niks. Totaal ongehoord is dat. Voor ons geldt: gelijk loon voor gelijk werk. Om dat principe kracht bij te zetten, hebben we nogmaals gepleit voor de invoering van een gelijkstellingswet. Dat voorstel legde ik in 2005 – geïnspireerd door het Zweedse voorbeeld – neer in het federaal parlement. Met zo’n wet kan je als werknemer laten nakijken of je werkgever hetzelfde loon betaalt aan alle werknemers die hetzelfde werk doen. Als dat niet zo zou zijn, wordt de werkgever verplicht daar ook wat aan te doen. In Zweden is deze wet al sinds de jaren 70 in voege. En hij werkt, zowel voor vrouwen als voor mannen. Als het in Zweden kan, waarom dan niet bij ons?