Uitreiking CST-Awards aan scholen voor computergebruik in opvoeding en onderwijs

CST Awards
CST Awards

Op vrijdag 15 mei 2009 werden de vijfde CST–Awards uitgereikt in het provinciehuis van Antwerpen. Deze prestigieuze CST–Awards worden uitgereikt aan scholen in Vlaanderen en Zeeland die verdienstelijk zijn op het terrein van computergebruik in opvoeding en onderwijs.

Scholen uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs van alle Vlaamse provincies en uit de provincie Zeeland stuurden voor 15 februari 2009 hun inschrijvingsformulier. Per categorie selecteerde de jury 5 scholen die meedingen naar de Award “ICT–school van het jaar 2009”. Er worden ook de beste klassen geselecteerd die meedingen naar de Whizzkids Award, de Sanyo trofee. De aandacht gaat vooral naar het gebruik van ICT om eigen ideeën creatief vorm te geven en om informatie aan anderen voor te stellen.

De winnaars van de CST–Awards 2009 krijgen de CST–award trofee én mooie prijzen geschonken door verschillende firma´s. Helaas werd ik zelf door griep geveld en kon ik de ceremonie niet bijwonen. Bij deze toch nog mijn oprechte felicitaties aan de deelnemende teams!