Goesting in Leren en Werken

GoLeWeHet ziet er naar uit dat er binnen pakweg 10 jaar een geweldige schaarste aan werkkrachten zal zijn op de arbeidsmarkt. Tenzij we nu iets doen en in het hoger professioneel onderwijs de kwaliteit en kwantiteit van de instroom, doorstroom en uitstroom kunnen versterken. Want daar loopt nu het een en ander mis.

Uit onderzoek blijkt dat heel wat jongeren niet de juiste leercompetenties hebben om te slagen in een professionele bacheloropleiding.

De reden is dat de competenties van een uitstromende leerling uit het secundair/voortgezet onderwijs niet altijd overeenkomen met de vereiste begincompetenties bij de start in het hoger onderwijs.

Met het project Goesting in Leren en Werken willen we werken op deze overgang en op de verbetering van competenties voor levenslang leren en werken.

Vijf secundaire scholen, zeven hogescholen en twee universitaire centra uit Vlaanderen en Nederland gaan nu met Europese steun samenwerken om de overgang van secundair naar hoger onderwijs vlotter laten verlopen. Daarnaast wil dit project het hoger onderwijs beter afstemmen op de behoeften van het werkveld. Bij de aanwerving letten bedrijven al lang niet meer alleen op de studieresultaten van de sollicitant. Ook de leergierigheid en leercompetenties spelen een rol.

GOLEWE wil studenten meer ‘goesting’ doen krijgen in leren en werken zodat we in de toekomst genoeg professioneel geschoolde werkkrachten hebben die met plezier hun job doen.