Kleur Bekennen bereikt een record van 240 scholen in de provincie Antwerpen

Kleur bekennen
Kleur bekennen

In onze huidige samenleving staat de globalisering en de uitwisseling tussen culturen meer en meer centraal.

Ook scholen, leerkrachten en leerlingen krijgen steeds vaker te maken met deze globale wereld. Daarom promoot en ondersteunt Kleur Bekennen mondiale vorming en actief wereldburgerschap in het onderwijs. De focus ligt daarbij op thema’s als Noord-Zuidverhoudingen, duurzame ontwikkeling, mensenrechteneducatie, vredesopvoeding, verdraagzaamheid en interculturaliteit.

Tijdens het schooljaar 08-09 vonden 240 scholen binnen provincie Antwerpen (168 basisscholen en 72 secundaire scholen) de weg naar Kleur Bekennen voor advies & begeleiding en financiële ondersteuning. En zo maakten gebruik van de nascholingen, educatieve workshops en lesmaterialen die Kleur Bekennen, in samenwerking met tientallen educatieve organisaties en NGO’s, aanbiedt zodat kinderen, jongeren, maar ook leerkrachten zo kennis maken met verschillende mondiale thema’s.

De deelnemende scholen zijn evenwichtig verdeeld over de hele provincie Antwerpen en komen zowel uit de steden als van het platteland. Ook is er een evenwichtige verdeling over de netten.

Uit deze cijfers kunnen we bijgevolg afleiden dat gedurende de voorbije 10 jaar Kleur Bekennen zijn plaats gevonden heeft en een vaste waarde geworden is in de onderwijswereld.