Veilig van en naar je fuif met de provinciale fuifbus!

Mon Ster, het vrolijke gezicht van de provinciale Jeugddienst, is samen met de provincie Antwerpen vóór fuiven. Dit maken we concreet door gemeenten en fuiforganisatoren op verschillende manieren te ondersteunen. Misschien maakte je al eerder kennis met ons aanbod van gratis drankjetons of was je erbij op de studiedag Feestkunde in 2007. Via www.provant.be/fuifbeleid kun je verder kennismaken met het provinciaal fuifbeleid.

Monster is voor fuiven!
Monster is voor fuiven!

Nu lanceren we iets nieuw! De Jeugddienst en de dienst Mobiliteit slaan de handen in elkaar en lanceren vanaf 1 augustus 2009 de gratis fuifbus. Met dit aanbod willen we niet alleen fuifgangers op een veilige manier vervoeren, we willen ook fuiforganisatoren aan het denken zetten over het mobiliteits- en verkeersveiligheidsaspect van hun fuif.

Fuiforganisatoren kunnen gratis een fuifbus aanvragen om verplaatsingen tussen de fuiflocatie en nabijgelegen plekken zoals het station, het jeugdcentrum, marktplein, school … veiliger te maken. Uiteraard gelden er een aantal voorwaarden. Zo komt enkel een fuif van een jeugd-, sport-, cultuur- of studentenvereniging uit de provincie Antwerpen in aanmerking. De fuif moet ook minstens 500 personen verwachten en de fuiflocatie en haltes moeten vlot bereikbaar zijn voor de bus. De fuiforganisator zorgt voor een fuifbegeleider op de bus, deze leidt alles in goede banen en is het aanspreekpunt voor de chauffeur. De exacte voorwaarden kun je nalezen in het reglement op http://www.fuifbussen.be . Je vind er eveneens het aanvraagformulier terug.

Plan je een fuif in augustus of september? Maak dan als de bliksem werk van je aanvraag want we verwachten minstens 6 weken op voorhand je fuifbus-aanvraag!

Meer info op http://www.provant.be/mobiliteit/verkeersveiligheid/fuifbussen/index.jsp