Het provinciebestuur van Antwerpen steunt het Zuiden

Hulp aan het zuidenSteeds meer inwoners en vzw’s uit de provincie Antwerpen zijn in  het Zuiden actief om er samen met de lokale bevolking te werken aan betere leefomstandigheden. Deze noord-zuidsolidariteit leidde ertoe dat in 2009 meer NGO’s en vzw’s een subsidieaanvraag indienden bij het provinciebestuur dan de vorige jaren.

Jaarlijks gaat 0,7 % van de provinciale begroting naar Noord-Zuidbeleid. Een deel van dit budget gaat naar educatie en sensibilisering hier bij ons over de noord-zuidproblematiek. Denk maar aan het scholenproject Kleur Bekennen of het multiculturele festival Mano Mundo. Een ander deel gaat effectief naar projecten in het Zuiden.

 
Het provinciebestuur concentreert een deel van haar middelen voor ondersteuning van 3 regio’s, nl. in Guatemala, Senegal en de Filippijnen. De lokale partners worden er rechtstreeks ondersteund in hun programma’s voor een integrale en duurzame ontwikkeling van de streek.

 

Daarnaast maakt het bestuur ook budgettair ruimte voor de vele ngo’s, vriendengroepen rond coöperanten en vzw’s die zeer goed werk leveren in het Zuiden. De gesubsidieerde projecten zijn zeer divers: het kan gaan om voedselzekerheid, onderwijs, milieuzorg, mensenrechten, huisvesting, capaciteitsopbouw, enz. Deze, meestal kleine initiatieven, verdienen zeker onze steun, want ze illustreren de solidariteit van onze inwoners met het Zuiden.

 

Dit jaar krijgen 66 projecten samen 300.000 EUR aan subsidies.