Zij-kant

Inga en Anne Van Lancker
Inga en Anne Van Lancker

Vorige dinsdag had ik de eer het voorzitterschap van Zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging te mogen overnemen van Anne van Lancker. Nieuwe ondervoorzitter is Vicky Corbeel uit Brussel.  

Ik kijk er ongelooflijk naar uit met het Zij-kant team aan de slag te gaan! De eerstkomende tijd zullen we alvast werk hebben met het schrijven van een nieuw beleidsplan voor de volgende vijf jaar. Gelijke vertegenwoordiging in raden van bestuur en andere machtscentra, gelijk loon voor gelijk werk, toegankelijke en betaalbare kinderopvang, recht op seksuele en reproductieve gezondheidszorg hier en elders, gelijkstelling … Werk en thema’s genoeg! 

www.zij-kant.be