Provincie steunt vredesactivisten uit Israël en Palestina

PalestinaVanaf oktober 2009 zullen om de 2 maanden vertegenwoordigers van Israëlische en Palestijnse vredesbewegingen in Antwerpen te horen zijn. Dit initiatief is gegroeid als reactie op herhaalde oproepen in Europa tot een boycot van de regio. De vredesactivisten in het middenoosten menen echter dat de aandacht voor de regio net nu zeker niet mag verslappen. Deze kleine groep mensen verdient het om beter gekend en gesteund te worden. Het provinciebestuur biedt hen graag spreekwoordelijke luidsprekers aan om hun boodschap en ervaringen te delen met elkaar en met ons.

Een paar procent Israëlis en Palestijnen zijn op een pro-actieve manier tegen geweld en voor dialoog die naar een duurzame vrede kan leiden in de regio. Een paar procent zijn heel wat mensen en die groep wordt vaak vergeten als we hier bij ons over het middenoosten spreken. Daar wil het initiatief 3de PARTIJ iets aan doen gedurende de komende 3 jaar. Het provinciebestuur draagt financieel bij om vertegenwoordigers van de Israëlische en Palestijnse vredesbeweging naar Antwerpen uit te nodigen om te komen praten over hun werk. Tegelijk kunnen ze hier steun vinden om hun initiatieven verder uit te bouwen.

De 2-maandelijkse ontmoetingen met Palestijnse en Israëlische vredesactivisten gaan allen door in Antwerpen. Tijdens hun aanwezigheid van 2 à 3 dagen zullen ze veel ontmoetingen hebben met jongeren in scholen en jonge volwassenen van verenigingen in Antwerpen. Gedurende elk verblijf wordt ook een publieke ontmoeting georganiseerd afwisselend in het Toneelhuis en Monty. Dankzij de vele ontmoetingen zullen vriendschapsbanden ontstaan tussen individuele personen, maar ook tussen vereningen en scholen uit het Antwerpse enerzijds en uit Israël en Palestina anderzijds. En dat wil de 3de PARTIJ juist bereiken: mensen die geen excuses zoeken om weg te blijven uit de regio maar die vriendschapsbanden ontwikkelen met Israëlis en Palestijnen en werken voor de vrede.