Indonesische vakbondsleden te gast in de provincie

werkIn het kader van de jaarlijkse 11.11.11-campagne brengen twee Indonesische vakbondsleden van 9 tot 13 november een bezoek aan de Provincie Antwerpen.

Maria Emeninta en Mirwan Sobri zijn allebei lid van K-SBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia of Confederation of Indonesia Prosperous Trade Union). K-SBSI is met een half miljoen leden de grootste onafhankelijke vakbond in Indonesië en is actief in verschillende sectoren. Mirwan is vakbonds-afgevaardigde in een bandenfabriek in Bogor-West Java. Maria werkt op het nationaal secretariaat van de vakorganisatie in Jakarta. K-SBSI onderhandelt zowel met werkgevers als met andere vakbonden over onder meer menselijke arbeidsvoorwaarden, uitbreiding van de sociale zekerheid, optrekken van het minimumloon, …

Hun bezoek aan de provincie past in de campagne Waardig Werk die het provinciebestuur al geruime tijd mee steunt. Met het bezoek van de twee vakbondsafgevaardigden geven we de campagne meteen een gezicht. Onze Indonesische bezoekers getuigen hier voor een grote groep mensen over hun dagelijkse strijd voor betere werkomstandigheden.

Maria Emeninta en Mirwan Sobri hebben een druk programma. Zo zullen zij onder meer een aantal vakbondsvergaderingen bijwonen en werkbezoeken aan scholen en bedrijven brengen.

 Waardig werk is het beste middel tegen armoede en voor ontwikkeling. Dat geldt voor de mensen in het Zuiden net als voor mensen hier. Daarom is een bindend wettelijk kader nodig om arbeidsrechten af te dwingen, zowel op Belgisch, Europees als internationaal vlak.