1500 witte ballonnen voor problematiek geweld op vrouwen

Vandaag 25 november is de Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Daarom organiseert de provincie samen met de stad en de politie van Mechelen een sensibilisatieactie “Huiselijk geweld, dat slaat nergens op” op de Grote Markt in Mechelen. Hier en tegelijkertijd ook in alle andere Vlaamse en Waalse provincies, worden om 12u 1500 witte ballonnen opgelaten. Het provinciebestuur wil hiermee de bevolking vooral sensibiliseren over intrafamiliaal geweld.  

Intrafamiliaal geweld is een erg ruim begrip dat toch eenvoudig kan worden samengevat als “geweld binnen de familie”. Het kan gaan om geweld tussen partners, maar evengoed kindermishandeling of ouderenmis(be)handeling. Het geweld kan verschillende vormen aannemen, zoals bedreigingen, verkrachting, fysiek geweld, psychische onderdrukking, stalking…

Doel van de campagne is de problematiek van intrafamiliaal geweld – met vooral aandacht voor geweld tegen vrouwen – onder de aandacht te brengen. Steeds meer vrouwen, maar ook kinderen en mannen, zoeken hulp omdat ze het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld. 

In de provincie Antwerpen vindt de actie dit jaar plaats op de Grote Markt te Mechelen. Zowat alle organisaties uit het Mechelse die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken krijgen met huiselijk geweld, zoals de stad zelf, de politie, het parket, het justitiehuis, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, de mutualiteiten, het Vertrouwenscentrum, de gevangenis, e.a. werkten enthousiast mee aan de voorbereiding van de sensibilisatieactie. Ook verscheidene belangen- en vrouwengroepen zullen van de partij zijn.  In de week voor 25 november organiseerden de verschillende betrokken organisaties interne acties. De gezamenlijke sensibilisatieactie op de Grote Markt te Mechelen vandaag is de apotheose.