Extra fietstunnel onder afrit A12 Willebroek-Noord

Provincie Antwerpen investeert in veilig en functioneel fietsverkeer

Donderdag keurde de provincieraad de aanvraag goed voor een bijkomende fietstunnel onder het op- en afrittencomplex A12 Willebroek-Noord. Dankzij deze extra fietstunnel kunnen fietsers komende uit Willebroek en Puurs (Ruisbroek) het volledige op- en afrittencomplex van de A12 veilig oversteken. De provincie werkt hiervoor nauw samen met de nv Waterwegen en Zeekanaal.

 De aanleg van dit nieuwe op- en afrittencomplex met bijhorende rotonde kruist de functionele fietsroute Willebroek/Ruisbroek. In deze werken zit een fietstunnel vervat die zo dicht mogelijk tegen de rotonde zal worden aangelegd. Om de veiligheid van de fietsers volledig te kunnen garanderen, besliste de provincie een extra fietstunnel aan te leggen onder de afrit van de A12 Willebroek-Noord komende vanuit Brussel. Door de oversteekplaats voor fietsers ondergronds aan te leggen zal nu het fietstraject volledig afgescheiden blijven van het auto- en vrachtverkeer.

De kost voor de aanleg van deze fietstunnel bedraagt 190.881 euro en wordt volledig gedragen door de provincie, die hiermee verder werkt aan haar visie rond duurzaam woon-werkverkeer in deze regio.

De regio rond Willebroek is volop in economische ontwikkeling met nieuwe en uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. Door de aanleg van de nodige fietsinfrastructuur willen we toekomstige bedrijven en werknemers een duurzaam en veilig alternatief bieden voor de auto in het dagelijkse woon-werkverkeer.

De provincie bouwt op dit moment ook een fiets- en voetgangerstunnel aan het station van Willebroek, in samenwerking met Infrabel en met Europese en Vlaamse steun. Ook de gemeente Willebroek zal een aantal cruciale fietsroutes van veilige fietsinfrastructuur voorzien met provinciale en gewestelijke subsidies.