Toerisme Provincie Antwerpen voert in 3 jaar tijd aantal wandelnetwerken op tot 11

Na de afronding van het fietsknooppuntennetwerk focust Toerisme Provincie Antwerpen de komende jaren volop op het wandelproduct. Antwerpen wil de eerste Vlaamse provincie zijn die al haar wandelnetwerken afrondt.  Een eigen investering van 0,5 miljoen euro moet dit ambitieuze plan helpen realiseren. Eind 2012 zal de provincie 11 netwerken tellen, goed voor 3.500 kilometer uitstekende wandelpaden en een investering van ruim 3 miljoen euro. In 2010 komen er alvast 3 bij: Rivierenland, Kempens Landgoed en Kempense Heide.

Variatie. Dat vormt, net als bij het fietsroutenetwerk, de grote troef van een wandelnetwerk op knooppunten. Aangezien men met behulp van de overzichtskaarten moeiteloos diverse wandelingen op maat uitstippelt, houdt zowel de gelegenheidswandelaar als de doorgewinterde stapper van het systeem. 

 Momenteel telt de provincie Antwerpen 3 wandelnetwerken: Kempense Heuvelrug (Kasterlee, Herentals en Retie), ‘In het Land van Stille Waters’ (Klein-Brabant tot aan Dender en Durme) en de Merode (regio Westerlo). De trajecten worden fel gesmaakt. Ze lenen zich prima voor een zondagse wandeling met de kinderen maar net zo goed voor een stevige wandeltweedaagse met overnachting in een trekkershut.

Ambitieus driejarenplan

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Toerisme Provincie Antwerpen het systeem wil uitbreiden. Rekening houdend met de richtlijnen van Toerisme Vlaanderen – landschappelijk aantrekkelijke en minstens voor de helft onverharde trajecten in een ruimtelijk samenhangend gebied van minimum 4.000 ha – plant TPA 11 netwerken, verspreid over de provincie. Bovendien wil TPA die in een tijdspanne van 3 jaar realiseren. Op die manier is de provincie Antwerpen, als eerste in Vlaanderen, eind 2012 klaar met haar wandelnetwerken. De wandelaar zal dan kunnen kiezen uit maar liefst 3.500 kilometer uitstekende wandelpaden.

Volgend jaar presenteert TPA alvast 3 nieuwe projecten. Op 18 april opent het wandelnetwerk Rivierenland (Mechelen, Willebroek en Rupelstreek). Op 19 mei volgt het wandelnetwerk Kempens Landgoed (Arendonk en Ravels). En in het najaar staat het wandelnetwerk Kempense Heide (regio ten noorden van Antwerpen) op het programma.

TPA maakt zelf 500.000 euro vrij voor dit dossier. Samen met de reeds geïnvesteerde bedragen en de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Antwerpen en de Europese Unie betekent dit een totale investering van ruim 3 miljoen euro.

Eén meldpunt

Het werk is echter niet voorbij wanneer de laatste rood-witte bordjes met nummers geplaatst zijn. Permanente kwaliteitscontrole en een efficiënt onderhoud zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van het project. Het TPA-meldpunt voor fietsroutes (routedokter@tpa.be) loopt intussen al enkele jaren. Met succes: TPA slaagt erin om meldingen binnen de vijf werkdagen op het terrein te verhelpen. Een service waarop we best trots mogen zijn. Vanaf het komende toeristische seizoen zal onze routedokter alle meldingen i.v.m. recreatieve routes – dus ook de wandelnetwerken – verwerken.

Met de hulp van andere partners zullen we zorgvuldig waken over de kwaliteit van het wandelproduct. En dat resulteert dan weer in vele enthousiaste wandelaars, precies waar het om draait in dit dossier.