Provincie Antwerpen gaat volledig voor Fair Trade!

Provincie Antwerpen gaat voor de titel Fair Trade Provincie.  Vorige week is een beleidsverklaring goedgekeurd waarin dit grootse engagement  verduidelijkt wordt en doelstellingen worden opgesomd. Net nu er in de media wat commotie is rond Fair Trade wil de Provincie Antwerpen duidelijk maken dat zij volledig achter dit initiatief staat en streven naar een weide verspreiding hiervan.

Het promoten van duurzame ontwikkeling is voor de provincie Antwerpen één van de kernwaarden, niet in het minst omdat de provincie Antwerpen een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen heeft inzake het toepassen van de eigen waarden en principes binnen de eigen instellingen.

Om dit te bereiken engageert de provincie Antwerpen zich om de volgende activiteiten uit te voeren:

  • De Provincie Antwerpen verbindt zich ertoe om bij de aankoop van producten aandacht te besteden aan de prijs die de producenten voor hun product krijgen en aan hun werkomstandigheden. In het bijzonder gebruikt en promoot provincie Antwerpen producten van duurzame landbouw, zoals hoeve- en streekproducten en producten van eerlijke handel.
  • Alle provinciale instellingen van de provincie Antwerpen kopen koffie, thee en fruitsap voor eigen gebruik, vergaderingen en recepties aan die voldoen aan de internationale criteria van eerlijke handel, zoals deze zijn vastgelegd door de FLO, Fair trade Labeling Organisation.
  • De Provincie promoot via haar interne informatiekanalen het bewustzijn voor fair trade en duurzame landbouw.

 Om de titel te behalen en te behouden is een provinciale trekkersgroep opgericht die initiatieven neemt en een jaarlijks actieplan opstelt.

Meer informatie rond alle genomen initiatieven verleden én toekomst zijn terug te vinden op www.provant.be/dnz of www.fairtradegemeenten.be.