Vrouwen in Raden van Bestuur: veel aankondigingspolitiek, maar geen schot in de zaak.

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport ‘Vrouwen aan de top’ lanceerde Minister van Gelijke Kansen Milquet haar initiatief om een quotaregeling van 1/3e – 2/3e in te voeren voor de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van autonome overheidsbedrijven, beursgenoteerde ondernemingen en de directieraden van overheidsbedrijven. Om één en ander te realiseren voorziet zij een overgangstermijn van 7 jaar. Allemaal goed en wel, vinden de progressieve vrouwenbeweging zij-kant en sp.a-kamerlid Bruno Tuybens, maar het mag niet bij goede voornemens en een aankondigingspolitiek blijven. Tuybens en zij-kant leggen eigen voorstellen op tafel om schot in de zaak te krijgen. Want in de meerderheid is “het veel geblaat en weinig wol”.

Om alles in een stroomversnelling te brengen, diende Bruno Tuybens zelf een wetsvoorstel in om meer diversiteit en een minimale vertegenwoordiging (1 op 3 personen) in de raden van bestuur van genoteerde vennootschappen te krijgen. Tuybens zou dat via wet willen opleggen aan alle genoteerde vennootschappen. zij-kant vindt ook dat het niet alleen bij quota voor raden van bestuur mag blijven, maar dat ook, naar het Noorse voorbeeld, in de directiefuncties meer vrouwen moeten worden opgenomen.

De meerderheidspartijen in de federale regering bliezen de laatste weken warm en koud over dit onderwerp en geraken het binnen hun eigen partijen maar niet eens. Bij de VLD is Gwendolyn Rutten voor quota, terwijl het grootste deel van de VLD hiervoor huivert.

Bij CD&V meldde senatrice de Bethune n.a.v. Vrouwendag dat zij quota wil invoeren om meer vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven en hogere rechtbanken te brengen. Maar haar partijgenoot, minister Van Ackere, bevoegd voor overheidsbedrijven, schoot nog dezelfde dag in de commissie handelsrecht een soortgelijk voorstel van sp.a-kamerlid Bruno Tuybens af.

sp.a en zij-kant steunen het initiatief van minister Milquet, maar zoals in het verleden al vaker gebleken is, zijn de meerderheidspartijen het intern roerend oneens over quotaregelingen voor vrouwen. Om vaart te zetten achter een betere vertegenwoordiging v/m in de raden van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen heeft Kamerlid Tuybens  daarom ook zelf een nieuw wetsvoorstel neergelegd. zij-kant en Tuybens hopen daarmee schot in de zaak te krijgen.

Voor de progressieve vrouwenbeweging is het niet voldoende dat er meer genderevenwicht komt in de raden van bestuur van bedrijven, ook in de directiecomités, de échte beslissingscentra van ondernemingen, moeten meer vrouwen zetelen. Daartoe moeten bedrijven positieve actieplannen ontwikkelen.