Provincie ziet Antitankgracht als nieuwe toeristische troef

Toerisme Provincie Antwerpen speelt een voortrekkersrol in de toeristische ontsluiting van de Antitankgracht, een beschermd landschap ten noordoosten van Antwerpen. Het project omvat onder meer een studie, de realisatie van 2 missing links in het fietsknooppuntennetwerk en een educatieve omkadering van de routes.

Naast parken en tuinen typeert vooral het militaire erfgoed het landschap ten noordoosten van Antwerpen. De Antitankgracht is een beschermd landschap in het noordelijke deel van de buitenste fortengordel rond Antwerpen tussen de forten van Ranst en Stabroek.

De Antitankgracht heeft potentie, zoveel is duidelijk. Een studie moet die mogelijkheden nu in detail op papier zetten. TPA focust daarbij op zachte recreatie. Zo maakt de studie een analyse van de bestaande toestand en tekent daarnaast een globale visie uit voor toekomstige fietsverbindingen. Ten slotte wordt er ook veel aandacht besteed aan de manier waarop de route in het landschap ingepast kan worden. Waar kunnen infoborden geplaatst worden? Wat zijn ideale locaties voor inrijpunten of picknickplaatsen? Op die manier wordt het ook meer dan een fietsverhaal.

De studie zal ook de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van het recreatieve fietsnetwerk in de Voorkempen. Meer bepaald de aanleg van missing links, paden die dringend toe zijn aan opwaardering waardoor het fietsknooppuntennetwerk fijnmaziger kan worden.

Concreet plannen we twee missing links. Begin augustus beginnen we aan de realisatie van een 3,5 kilometer lang fietspad in Stabroek. Als alles volgens plan verloopt, is het fietspad klaar in oktober. In 2011 zullen we een missing link op de grens tussen Brecht en Schoten aanleggen. Tegen eind 2011 zullen fietsers het bijzondere karakter van de Antitankgracht in al zijn facetten kunnen beleven. En, heel belangrijk, dat zal gebeuren met respect voor de draagkracht van het landschap, de natuur en de cultuurhistorische elementen. Ongetwijfeld een nieuwe toeristische troef in de provincie Antwerpen.