Provincie Antwerpen en stad Turnhout zetten docAtlas voort

De stad Turnhout en het Provinciebestuur Antwerpen slaan de handen in elkaar om de werking van de Turnhoutse afdeling van het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (kortweg docAtlas) verder te zetten.

Het Turnhoutse stadsbestuur en het Provinciebestuur Antwerpen onderkennen de nood van leraren uit de regio om beter ondersteund te worden in hun opdracht. Niet alleen taalachterstand is een belangrijke risicofactor in het onderwijs. Heel wat opvoedingsproblemen worden naar het onderwijs doorgeschoven zoals pesten en ander onaangepast gedrag, kinderen leren omgaan met verdriet en verlies, seksuele opvoeding en risicogedrag… Dit blijkt uit de toenemende vragen die het huidige docAtlas in Turnhout, gevestigd in de Koning Albertstraat nr 15, uit het onderwijs krijgt. 

De werking van DocAtlas biedt daar een gepast antwoord op. De bibliotheek biedt leraren een schat aan leermiddelen rond de thema’s mondiale vorming, sociale vaardigheden, gelijke onderwijskansen, Nederlands voor anderstaligen en dit voor leerlingen van alle leeftijden. Leraren kunnen er niet alleen lesmappen maar ook prentenboeken, spellen dvd’s en diverse andere materialen voor de dagelijkse lespraktijk ontlenen.

Het Provinciebestuur Antwerpen en de Stad Turnhout besloten daarom om docAtlas Turnhout te behouden en voorzien hiertoe in hun eigen begroting de nodige financiële middelen. Er zal tevens een convenant afgesloten worden tussen de verschillende partners om de samenwerking te concretiseren.

Dankzij deze samenwerking tussen het Provinciebestuur en de stad Turnhout zal de werking van docAtlas Turnhout niet alleen continueren maar zal ze zelfs versterkt worden. In het najaar 2010 zal docAtlas naar een nieuwe locatie in de Paterstraat verhuizen. Bij die gelegenheid zullen de collecties grondig uitgebreid en vernieuwd worden.

Meer informatie over docAtlas Turnhout en de materialen vindt u op www.docatlas.be. Via de online catalogus kan u van thuis uit makkelijk vinden wat voor u interessant en bruikbaar is.