Provincie Antwerpen steunt De Ronde van 11

Zondag 30 mei fietsen 11.000 mensen op 11 plaatsen in Vlaanderen ten voordele van 11.11.11. Daarmee wil de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging de aandacht vestigen op de deadline van 2015. De organisatie wil dat de overheden hier en in het Zuiden dringend een tandje bijsteken om de Millenniumdoelstellingen te halen. Met een sportieve tocht van 20 of 50 km kan iedereen meefietsen. De startgelden gaan integraal naar 11.11.11.

Toerisme Provincie Antwerpen steunt De Ronde van 11 met fietsboxen en 4.000 goody bags met daarin een exemplaar van de Waarheen-brochure. Het evenement wordt ook gepromoot op de website van de Antwerpse Kempen.

We steunen dit initiatief, omdat 2015 er aan komt en de Millenniumdoelstellingen écht wel gehaald moeten worden. Alleen op die manier kunnen we krijgen we armoede de wereld uit.