Op ronde voor veilige fietspaden

Essense senioren voor veilige fietspaden
Essense senioren voor veilige fietspaden

Gisteren een fietstocht gemaakt met de Essense seniorenraad. Intussen fietsen ze al voor de negende keer in groep heel Essen rond om de aandacht te trekken op onveilige verkeerssituaties, meer bepaald voor de fietsende medemens.

Steen des aanstoots is vooral de Moerkantsebaan die al jaar en dag om een veilig fietspad schreeuwt. Gelukkig zijn er ook fietspaden die al iets dichter bij realisatie staan. De provinciale fiets-o-strade van Essen naar Antwerpen bvb. Daar hielden we vandaag een tweede stuurgroepvergadering over. We maakten afspraken met gemeentebesturen, Infrabel, Eandis en Infrax. Als alles loopt zoals we denken, gaat de eerste schup begin 2011 de grond in.