Vlaamse parlementsleden onder indruk van provinciaal onderwijs

Vlaamse parlementsleden bezochten vandaag samen met gedeputeerde Inga Verhaert de Plantijn Hogeschool en het PIVA in Antwerpen.  Twee voorbeelden van de grote rol die de provincie speelt op het vlak van onderwijs.  Het bezoek komt er op een moment dat het provinciaal onderwijs onder druk staat.

In het ‘Groenboek’ spreekt de Vlaamse regering zich uit over een mogelijke herverdeling van de bevoegdheden van de provinciebesturen. Die zouden zich dan enkel nog bezighouden met grondgebonden materies.  Zo zou ook onderwijs geen taak meer zijn van de provincie. Onterecht, want de provincie biedt wel degelijk een meerwaarde op dat vlak.

Gespecialiseerd en kostenintensief onderwijs

Vooral wanneer het gaat om opleidingen die veel investeringen vergen of een bepaalde niche invullen in een regio maakt de provincie het verschil. Dat bleek bij het bezoek van parlementsleden Kathleen Deckx (sp.a), Vera Celis (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V) aan het Piva (Provinciaal Instituut Voedingsbedrijven Antwerpen), dé school voor horeca opleidingen. De infrastructuur die in deze school nodig is zou voor bvb gemeentes een té grote investering zijn. De provincie zorgt ervoor dat de opleiding toch een erg hoog niveau kan halen.

Kathleen Deckx (sp.a), commissie voor onderwijs Vlaams parlement: “We hebben hier tijdens ons bezoek vandaag iets gezien dat zich duidelijk onderscheidt van de andere onderwijsnetten. Het onderwijs van de provincie biedt duidelijk een meerwaarde.”

Onderwijs voor iedereen

De parlementsleden toonden bij hun bezoek aan de Plantijn Hogeschool ook erg veel interesse voor de “zorgende” rol die de scholen van de provincie spelen met speciale aandacht  voor bijzondere doelgroepen. Bovendien  bewijzen samenwerkingen tussen scholen in de provincie dat het provinciaal onderwijs geen concurrentie vormt voor andere onderwijsnetten, maar net aanvullend werkt.