Groene stroom in het Vlaams parlement …

Groene stroom in groep
Tijdens de wekelijkse vergadering van de commissie Energie van het Vlaams parlement, kwam deze week ook onze Groepsaankoop Groene Stroom aan bod.  N-va volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx had er een aantal vragen over voor de bevoegde minister Freya Van den Bossche.  Die laatste toonde zich een voorstander van de groepsaankoop van de provincie Antwerpen.
 
Marc Hendrickx wilde weten of de minister  vindt dat provincies en gemeentebesturen een coördinerende en promotionele rol mogen spelen bij de organisatie van een groepsaankoop energie.  Freya Van den Bossche antwoordde daarop dat Groepsaankopen net een drempelverlagende functie willen vervullen.  Er is voor veel mensen dat ietsje meer nodig om hen tot echt actieve keuze van een ernergieleverancier en een eventuele overstap te bewegen, zelfs als het overstappen hen toelaat om te besparen op hun energiefactuur. Aldus minister Van den Bossche. Omdat het belangrijk is dat een relatief grote en als betrouwbaar overkomende partij achter de groepsaankoop staat, lijkt het haar zinvol dat openenbare besturen deze rol opnemen. Een klaar en duidelijk antwoord!