Het “Kempens Landschap” tweemaal in de kijker!

Spoorlijntje Kapellen Brasschaat
Spoorlijntje Kapellen Brasschaat

Promotiefilmpjes in het kader van “100 Jaar Groote Oorlog” op de nieuwssite van de VRT.

Sinds 5 november schittert het Kempens Landschap in twee nieuwe promotiefilmpjes. Het spoorwegfortje van Duffel en de oude militaire spoorlijn tussen Kapellen en Brasschaat vormen het decor. Op beide locaties loopt namelijk een toeristisch-recreatief project dat kadert binnen het subsidieprogramma “100 Jaar Groote Oorlog” van Toerisme Vlaanderen. Om de herdenking van 2014-2018 voor te bereiden heeft Toerisme Vlaanderen samen met de VRT tien projecten geselecteerd die in beeld gebracht worden. De vzw Kempens Landschap is maar wat trots dat twee van haar projecten uitgekozen werden. Het resultaat is op de nieuwssite van de VRT te bekijken.

http://cobra.be/cm/vrtnieuws/project2014-18%2B-%2Bderdejaargang/111028_WOI_10%2BVlaamse%2Bprojecten

Twee toeristisch-recreatieve projecten ter ontsluiting van WO I-erfgoed
Het spoorwegfortje van Duffel, gelegen in de buitenste fortengordel rond Antwerpen, gaf zich tijdens de Eerste Wereldoorlog als laatste fort op de zuidelijke Neteoever over aan de vijand. Vandaag de dag zijn de grote brokstukken beton in de ringgracht en de gapende wonden in de kazematten stille getuigen van dit laatste wapenfeit.

In het licht van de honderdste verjaardag van de ‘Groote Oorlog’ (2014-2018) ontvangt vzw Kempens Landschap 110.000 euro subsidie van Toerisme Vlaanderen om het spoorwegfortje van Duffel verder uit te bouwen als een belevingspunt en aangewezen vertrekpunt op het fiets- en wandelnetwerk. Om de beleving van het fort te optimaliseren zal de buitenkant van de ringgracht ontsloten worden voor wandelaars via een houtsnipperpad dat past in de groene omgeving. Het verhaal van het fort en zijn wedervaren tijdens de Eerste Wereldoorlog zal verteld worden van op vijf houten steigers (uitkijkpunten) die telkens een ander aspect van het fort belichten.

Het project van Duffel staat dus voor een serene beleving – vanuit de omliggende groene gordel – van het oorlogserfgoed.
Een meer actieve beleving zal daarentegen te vinden zijn op en rond de strategische spoorlijn tussen Kapellen en Brasschaat, die tussen 1914 en 1918 door de Duitsers werd aangelegd. Het is nog één van de weinige spoorlijnen die dateren uit WO I en inmiddels nog niet zijn afgebroken. De spoorlijn bevat tevens een quasi uniek geworden keerdriehoek, die noodzakelijk was om stoomlocomotieven te laten keren. Daarnaast vormt het traject een belangrijke schakel tussen de 3 belangrijkste militair-historische attracties in de Noorderkempen, zijnde de Antitankgracht, het Artilleriemusuem en het Groot en Klein Schietveld.

De bedoeling van dit project is om deze bijzondere spoorlijn, die 6 km lang is, vanaf 2014 op een voor de regio unieke manier toeristisch-recreatief te ontsluiten, zijnde aan de hand van “railbikes” of spoorwegfietsen. Op een aantal locaties zullen de bezoekers tijdens deze rit via mobiele telefonie of mp3 een verhaal over de spoorlijn, haar militaire omgeving of een gebeuren ten tijde van de eerste wereldoorlog kunnen beluisteren.

Via het subsidieproject “Sporen naar 2014: van spoorweggeschut naar een recreatief belevingsproject” zal Kempens Landschap daarbij kunnen rekenen op een cofinanciering van 238.000 euro vanuit Toerisme Vlaanderen.

Voor de lens gehaald
Begin augustus kreeg vzw Kempens Landschap het leuke nieuws te horen dat beide door haar ingediende projecten bij Toerisme Vlaanderen geselecteerd waren voor de opmaak van een promotiefilmpje. Deze opnames zouden deel uitmaken van een beperkte selectie van 10 projecten, die vanaf dit jaar op internet komen en in 2014 mogelijk op de nationale tv-zender zullen verschijnen.

Aangezien Kempens Landschap steeds maximaal inspeelt op zich voordoende opportuniteiten, ging de vereniging graag op dit aanbod in. Tijdens de maand september werd samen met regisseur Jan Coulommier van VRT gewerkt aan de opnames. Het resultaat is sinds vandaag te vinden op de nieuwssite van de VRT.

Grootse evenementen in 2014
Kempens Landschap koestert voor beide projecten de ambitie om in 2014 een groots evenement op te zetten dat de herdenking van de wereldoorlog extra in de verf zet. Te blijven volgen dus!