Europees geld voor projecten in de provincie Antwerpen

MIRG voorgesteld bij de brandweer

Gisteren en eergisteren mocht ik een vergadering voorzitten van het Europese Twee Zeeën programma. Die vergadering gaat beurtelings in elk van de betrokken lidstaten door en nu was het de beurt aan Vlaanderen. Provincie Antwerpen was gastheer/vrouw.

Na twee dagen intensieve gesprekken konden projecten worden betoelaagd. In totaal voor 22,6 mio EUR. Daarvan komen 2 mio EUR terecht bij projecten in de provincie Antwerpen.

Zo is er bvb geld voor EU MIRG, een pilootproject van een aantal brandweerkorpsen dat zich gaat toeleggen op brandbestrijding op zee.

En ook: geld voor het militair spoorlijntje tussen Kapellen en Brasschaat waar railbikes over komen te rijden. Dat project kreeg de titel Grand Guerre mee en heeft meerdere partners in andere lidstaten.

Bijna 400.000 EUR ook voor een pompstation in Kieldrecht. Dat moet het hinterland helpen droog houden bij eventueel hevige regenval eens het intergetijden gebied in de Hedwige en Prosperpolder is gecreëerd. Een belangrijke bijdrage is dat aan de uitvoering van het Sigmaplan en de Scheldeverdragen.