Dubbele verbrekingsvergoeding gekregen van energieleverancier? Onderneem actie!

Het is weer zover… de grote energieleveranciers rekenen opnieuw 2 verbrekingsvergoedingen aan (gas en elektriciteit) aan mensen die overstappen met onze Samenaankoop Groene stroom.

Onterecht vinden wij bij de provincie Antwerpen, de ombudsman voor energie gaf ons gelijk  bij de vorige editie van de samenaankoop vorig jaar! Wat kan u doen?

Stap 1.U dient eerst klacht in bij uw oude leverancier. De ombudsman voor energie kan immers pas tussenkomen nadat u zelf geprobeerd hebt om een oplossing te vinden met de leverancier.  Hoe? Vul de voorbeeldbrief in bijlage onderaan aan.  Stuur deze naar uw oude leverancier. Voor Electrabel: Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel

Stap 2. U hebt binnen de 10 werkdagen na het verzenden van de klacht aan uw oude leverancier geen antwoord gekregen (schriftelijk noch mondeling)  of  u gaat niet akkoord met het antwoord van de leverancier?

Laat dat, best schriftelijk, aan de ombudsman weten (Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, fax 02/211.10.69 of klacht@ombudsmanenergie.be). Zo kan uw klacht als een ontvankelijke klacht worden behandeld.  Hoe? Vul de voorbeeldbrief in bijlage aan en stuur deze naar de ombudsman. Voeg er een kopie bij van uw brief naar de oude leverancier + het antwoord van de leverancier als u dit kreeg.

Van zodra de ombudsman uw klacht ontvankelijk heeft verklaard, wordt de vraag tot betaling van de verbrekingsvergoeding opgeschort tot er een definitieve schikking is of tot de ombudsman een niet-bindende aanbeveling aan de leverancier heeft gericht. De ombudsman probeert om binnen een periode van 2 maanden een regeling te vinden voor uw geschil. Deze termijn is eenmaal verlengbaar.

Bezwaarschrift inzake 2 verbrekingsvergoedingen def

Brief ombudsman2012