Hoe de Vlaming stilaan de vrije energiemarkt op durfde..

De energiemarkt in gang zetten! Dat was ons doel toen we in 2010 voor het eerst een groepsaankoop groene stroom organiseerden met de provincie Antwerpen. 3 jaar en duizenden euro’s besparingen verder hebben wij heel wat ervaring opgebouwd met onze eigen, intussen welbekende switchcampagne. De 2de editie van de Antwerpse groepsaankoop verbrak alle vorige records met meer dan 40.000 ingeschreven gezinnen. Of hoe we zagen hoe de Vlaming stilaan de vrije energiemarkt op durfde..

1 ding hebben wij geleerd. De ‘verlatingsangst’ van mensen is erg groot, er is een grote groep ‘slapende klanten’. Mensen voor wie de V-test van de Vreg best wel ingewikkeld is. En, vergis u niet, dat is voor heel veel mensen het geval. Hen bereik je met een persoonlijke aanpak.

Je hebt inzicht nodig in het doelpubliek, en je moet hen ook achteraf persoonlijk begeleiden en eventuele problemen oplossen. Je overtuigt de Vlaming pas met echt veldwerk, met het met hand en tand uitleggen van je actie, het vaak één-op-één over de streep trekken. Dat doen we ook dit jaar weer samen met de gemeenten op zo’n 100 infoavonden in alle uithoeken van de provincie. We bereikten zo in 2011 meer dan 3.000 mensen. Het is in die talloze parochiezalen, culturele centra en volkshuizen, dat we echt ondervinden wat de groepsaankoop teweeg brengt in een klimaat van structureel stijgende energieprijzen. De sfeer tijdens die infoavonden is opvallend anders dan die van de eerste editie van de groepsaankoop. Toen ontmoetten we een vrij kritische en twijfelende burger, die vaak getrouwd leek met zijn energieleverancier waar hij, bij wijze van spreken, al 100 jaar klant was. Het was een burger die kwam luisteren naar een presentatie over een voor hem ongekend  initiatief. Hij vroeg zich af of zo’n groepsaankoop wel te vertrouwen was, of hij echt wel zou besparen. Hij gaf ons talloze redenen om de grote, vertrouwde leverancier toch maar niet te verlaten. De geweldige ‘soms blijf je beter waar je bent’ campagne van Electrabel, inspelend op de angst en onzekerheid, werkte duidelijk nog volop door.

Vandaag ontmoeten we een andere burger op de infoavonden. En ze zijn vooral ook met méér: elke avond lopen de zalen vol of moet er zelfs een parallelle presentatie worden gegeven in een tweede zaal. Mensen  luisteren aandachtig en kijken verontwaardigd naar de grafieken met de prijsstijgingen van elektriciteit en gas van de afgelopen jaren. Deze burger is mee met het principe van een groepsaankoop en heeft er duidelijk ook al meer vertrouwen in. Na elke presentatie schrijven we ter plekke dan ook massaal mensen in. En onrechtstreeks bereiken we zo wellicht nog veel méér mensen. De deelnemers op de infoavonden blijken nadien de beste en meest overtuigende ambassadeurs voor de groepsaankoop.

Ik nodig u graag uit om eens een kijkje te komen nemen op een van onze infoavonden en kennis te maken met de Vlaming uit de berichtgeving. De Vlaming die eindelijk ontdekt heeft dat hij niet getrouwd is met zijn energieleverancier!.