Park en bos van de paters Redemptoristen in Essen straks toegankelijk voor publiek

Bijzonder nieuws vandaag. We hebben met Kempens Landschap beslist om de groengebieden van het domein van de paters Redemptoristen in Essen te kopen. Daarover is net een principieel akkoord bereikt. Het bos- en parkgedeelte van het kloosterdomein zal op korte termijn toegankelijk worden voor het publiek. Intussen wordt er intensief gezocht naar een passende herbestemming voor de kloostervleugels en de kloosterkerk.

100 jaar leven en leren in het groen

College Essen: park en bos straks toegankelijk voor publiek
College Essen: park en bos straks toegankelijk voor publiek

Na ongeveer 100 jaar verlaten de paters Redemptoristen in 2013 definitief hun klooster, aan de Rouwmoer in Essen. Het klooster- en scholencomplex is gegroeid rond de site van de Rouwmoershoeve uit de 17de eeuw. Pater Godts richtte er in 1908 een klooster op voor herstellende paters Redemptoristen. Al snel werd het St-Gerardusklooster uitgebreid met een school, de basis voor de huidige middelbare en lagere school van het Eucharistisch Hart. Kenmerkend voor het klooster- en scholencomplex is de groene omgeving met veel open ruimte, waaraan het de bijnaam ‘Eiland in ’t groen’ te danken heeft. De gemeente Essen wil het bos- en parkgebied van het domein graag een gemeenschapsfunctie geven. Kempens Landschap vzw zette haar expertise in en bereikte nu dus een principieel akkoord over de aankoop van de groengebieden.

Een waardevol bos- en parkgebied
De groengebieden rond het gebouwencomplex zijn erkend als relictzone en bevatten verschillende waardevolle kleine landschapselementen verspreid over drie zones. Een eerste zone is het gemengd bosgebied met imposante dreven. Verscholen tussen de bomen bevinden zich ook enkele interessante relicten zoals de voormalige begraafplaats van de paters met een neogotisch kapelletje en een pittoreske Lourdesgrot. In de tweede zone vind je de voormalige boomgaarden van het domein. Hier groeide heel wat fruit dat de scholieren en paters wel wisten te smaken. Buiten de hoogstam- en laagstamboomgaard staat hier bijvoorbeeld ook een druivenserre. De derde zone is het eigenlijke park of de zogenaamde paterstuin, met een kiosk en een cementrustiek bruggetje. Deze tuin sluit naadloos aan bij de imposante zuidgevel van het gebouwencomplex, dat samen met de kerktoren prachtig weerspiegelt in de vijver.

De zoektocht naar een nieuwe toekomst
Als co-voorzitter van de vzw Kempens Landschap ben ik blij dat we deze overeenkomst hebben bereikt. Voor het klooster en de kloosterkerk zal Kempens Landschap twee jaar intensief zoeken naar potentiële partners om een her- of nevenbestemming te realiseren. Met de aankoop van de groengebieden legt Kempens Landschap alvast een goede basis om de veiligstelling van dit domein te verzekeren en de eenheid te bewaren. Een goede herbestemming van de kloostergebouwen en de kerk zal hiertoe bijdragen en ervoor zorgen dat dit domein een mooie toekomst krijgt.

De samenwerking tussen Kempens Landschap en de gemeente Essen is uitstekend. Dit dossier biedt dan ook een duidelijke meerwaarde voor de gemeente. Want met deze aankoop wordt een mooie groene parel toegevoegd aan het gemeentelijk patrimonium. Vele mensen van Essen en van daarbuiten zullen dit wondermooie gebied kunnen ontdekken.