groen licht voor geel – oranje – rood

Vandaag bereikten de partijen N-VA, CD&V en sp.a een principieel akkoord om de komende zes jaar de provincie Antwerpen gezamenlijk te besturen. Ze werken momenteel een krachtdadig bestuursakkoord uit dat voorgelegd zal worden op de provincieraad van midden december.

Als eerste gedeputeerde dragen ze Luk Lemmens (N-VA , Antwerpen) voor. Hij zal, naast het woordvoerderschap van de deputatie, ook ruimtelijke ordening, mobiliteit en cultuur als bevoegdheden hebben. De tweede N-VA-gedeputeerde is Bruno Peeters (N-VA, Oud-Turnhout) die verantwoordelijk wordt voor personeel, sport, groen- en recreatiedomeinen, toerisme en veiligheid.

Voor CD&V neemt Ludwig Caluwé (Essen) de volgende bevoegdheden op: economie, landbouw, innovatie en financiën. Zetelend gedeputeerde Peter Bellens (Herentals) zal de komende zes jaar de verantwoordelijkheid opnemen voor welzijn, sociale economie, platteland en Europa.

Voor sp.a neemt gedeputeerde Inga Verhaert (Kalmthout) de bevoegdheden onderwijs, jeugd, communicatie, ICT en de nieuwe bevoegheid energie op. Gedeputeerde Rik Röttger (Boom) neemt op zijn beurt milieu, natuur, water- en milieubeleid en noord-zuid op.

Het voorzitterschap van de provincieraad wordt opgenomen door de N-VA die hiervoor Kris Geysen (Brecht) aanduidde.