Groen licht voor onze groepsaankoop geluidsmeters!

Sinds 1 januari 2013 zijn nieuwe geluidsnormen van kracht. Om organisatoren van muziekevents te helpen hun verplichtingen zo goed mogelijk na te komen, organiseerden we bij de provincie Antwerpen een groepsaankoop geluidsmeters. Na een paar hobbels op de weg is nu ook de laatste hindernis genomen.

Niet over een nacht ijs

Groepsaankoop geluidsmeters
Groepsaankoop geluidsmeters

Aan de groepsaankoop, die we meteen ook over heel Vlaanderen openstelden, ging heel wat voorbereiding vooraf. Verschillende organisaties en de vijf provincies deelden hun kennis over deze complexe materie en bundelden hun eisen, afgestemd op de richtlijnen voor een Europese aanbesteding. Het beste toestel (prijs-kwaliteit) werd begin december door het Antwerpse provinciebestuur gegund aan de bvba Amptec uit Diepenbeek.

Een betwisting in kortgeding van de procedure voor de Raad van State is nu ook in het voordeel van de provincie Antwerpen beslecht. En daarmee is er ook definitief groen licht voor de groepsaankoop.

Een nieuwe lente, een nieuw(e) geluid(smeter)!
Ik ben blij dat we nu verder kunnen met de aankoop van de geluidsmeters, zodat de timing voor levering in april of mei niet in het gedrang komt. We kunnen nu alvast uitkijken naar een evenementenseizoen met goed verzorgde oren, die nog lang kunnen meegaan en van veel muziek kunnen genieten.