Plezieriger kunnen we het niet maken

Vandaag gingen zo’n kleine 650.000 belastingbrieven de deur uit bij de dienst fiscaliteit van de provincie. Dit
jaar is de enveloppe een klein beetje dikker. Want voor het eerst stuurt het provinciebestuur een brief mee waarin het uitlegt waaraan het belastinggeld besteed wordt.

Uitleg over belastingen
Uitleg over belastingen

De voorbije jaren hebben we op het provinciebestuur goed geluisterd. We hebben veel mensen horen zeggen dat ze niet goed weten wat de provincie doet. Dat willen we dus voortaan beter uitleggen. Over alle partijgrenzen heen beslisten we daarom in de provincieraad om al bij de eerste mogelijkheid meer uitleg te geven over wat de provincie doet. Het werd dus een brief bij de belastingen. Die geeft een blik op wat er gebeurt met het belastinggeld van ons allemaal. Zodat iedereen kan zien wat hij terugkrijgt voor zijn bijdrage.

Een paar voorbeelden: investeren in de economie door verouderde bedrijventerreinen te saneren en nieuw leven in te blazen. Knelpuntenberoepen in de kijker zetten en technische opleidingen organiseren. Fiets- en wandelknooppuntennetwerken aanleggen voor toerisme dicht bij huis. Fietsostrades bouwen voor de verplaatsingen over langere afstanden. Groendomeinen, cultuurhuizen en jeugdverenigingen in de eigen provincie krijgen ook een deel van de koek. Een streepje ontspanning aan een democratische prijs is immers belangrijk. Personen met een beperking verdienen ook bijzondere aandacht. Zo investeert de provincie in zorginstellingen en mag gehandicaptensport rekenen op de nodige ondersteuning.

En er is méér. Want wie vrijblijvend intekent op de jaarlijkse groepsaankoop groene stroom kan via de provincie ook besparen. De provincie bundelt namelijk de bestellingen van de inschrijvers en dwingt zo een goedkope prijs af. Wie bij een eerdere editie zelfs maar een gemiddelde besparing realiseerde, haalde er zo makkelijk zes keren de provinciebelasting uit. En zo doe je dus zelfs profijt.

Kijk, belastingen betalen: het is wat het is. Plezieriger kunnen we het niet maken. Duidelijker wel.