De eerste 30 geluidsmeters klaar voor gebruik!

Op 1 januari van dit jaar werden de nieuwe Vlaamse geluidsnormen van kracht. De regelgeving was dus klaar. De sector waarvoor die o.a. bedoeld was, namelijk jeugdhuizen, jeugdverenigingen, … was dat ietwat minder. Want waar vind je nu een geluidsmeter die precies datgene meet wat voortaan wel en niet toelaatbaar is? En fundamenteler: bestaat die meetapparatuur eigenlijk al? In een zeer gesofisticeerde versie, voor een ziljoen euro wellicht wel. Maar vermits de youngsters dat ziljoen niet allemaal hebben, waren andere oplossingen nodig.

Eerste geluidsmeters klaar
Eerste geluidsmeters klaar

Bij de provincie Antwerpen hebben we, samen met de andere Vlaamse provincies, de Ambrassade, Formaat en VVJ alle beschikbare info naast elkaar gelegd. Na ruim overleg met specialisten allerhande hebben we dan een reuze groepsaankoop georganiseerd. Provinciebestuur Antwerpen trok de zaak en ieder die interesse had kon en kan intekenen. Nog tot 30 juni trouwens. De beste prijs/kwaliteit werd aangeleverd door de firma Amptec uit Diepenbeek. Met de geluidsmeter die ze aanbieden, heb je wat je nodig hebt om aan de regels te kunnen voldoen. En dat aan een betaalbare prijs. De meters die voordien werden aangeboden, kostten makkelijk rond de 5000 Euro. Door de groepsaankoop is de prijs voor een meter op maat van de nieuwe regelgeving nu ongeveer 1700 euro. En dat scheelt uiteraard een slok op de spreekwoordelijke borrel.

Is het werk nu af? Bijlange niet. Nu gaan we de sector nog opleiding en vorming aanbieden om correct met de apparatuur om te gaan. En we werken sensibiliserend verder met de campagne “Amai mijn oren!”. Want fuiven is plezant en dat moeten we vooral ook zo houden. Ook voor de oren.