662 geluidsmeters verdeeld met groepsaankoop

Actie provincie Antwerpen tegen gehoorschade groot succes

De nieuwe wetgeving rond geluidsnormen zorgde voor heel wat onduidelijkheid. Met een groepsaankoop van geluidsmeters voor heel Vlaanderen, hielp de Provincie Antwerpen gemeenten en jeugdverenigingen om de juiste geluidsmeter aan te kopen voor een goeie prijs. Vooral jeugdhuizen en gemeentebesturen bleken geïnteresseerd.

De Provincie Antwerpen wil gehoorschade bij jongeren voorkomen. O.a. met de campagne ‘Amai mijn (h)oren’. Nu de nieuwe geluidsnormen van kracht zijn, vond de provincie het tijd om ook daarop in te zetten. De nieuwe wetgeving verplicht organisatoren om het geluidsvolume tijdens hun evenement nauw op te volgen.

Inga Verhaert, gedeputeerde voor jeugd: “We hebben gemerkt dat er heel wat onduidelijkheid heerst over welke geluidsmeter nu voldoet aan de nieuwe norm. Daarom hebben we een groepsaankoop voor geluidsmeters georganiseerd. Zo konden we de prijs drukken en mogelijke kopers helpen bij het kiezen van het beste toestel. De provincie Antwerpen nam het voortouw en organiseerde de groepsaankoop, samen met een aantal partners, voor heel Vlaanderen.”

Groepsaankoop
Met de groepsaankoop werd een voordelig en kwalitatief meettoestel gevonden voor een aanzienlijk lagere prijs: zo’n 1700 euro. Gespreid over Vlaanderen kochten 366 gemeenten en jeugdhuizen minstens 1 meettoestel aan. Zo komen er via de groepsaankoop 662 meetketens in omloop.

In de provincie Antwerpen werden via de groepsaankoop 172 systemen gekocht. Vooral jeugdhuizen en gemeentelijke uitleendiensten toonden interesse.  51 jeugdhuizen, 50 gemeentebesturen en 8 andere socio-culturele organisaties gingen in op het aanbod en kochten minstens 1 toestel.

Op deze regiokaart zie je meer details. Waar zijn de meters terecht gekomen