Stem de Kolonies tot Prima Plattelandsproject!

Wedstrijd Vlaams ruraal netwerk: Prima Plattelandsproject
Begin 2013 lanceerde het Vlaams Ruraal Netwerk de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject’. Men zoekt naar de beste plattelandsprojecten en –activiteiten in Vlaanderen, gesubsidieerd via het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II). De wedstrijd was een groot succes met maar liefst 57 ingediende kandidaturen.  Een jury per provincie maakte een selectie van 5 projecten op Vlaams niveau voor elk van de 3 thema’s: duurzame ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau, duurzaam beheer van de open ruimte en duurzame maatschappelijke betrokkenheid.

Herder in Kempens Landschap
Herder in Kempens Landschap

Met de vzw Kempens Landschap dienden we de kandidatuur in van de kolonies van Wortel en Merksplas. En kijk eens aan: we behaalden alvast een plek in de finale selectie!

Om echt te winnen hebben we nog stemmen nodig!
Je kan tot 15 september 2013 stemmen op de website www.ruraalnetwerk.be/wedstrijd. De kolonies van Wortel en Merksplas dingen mee in categorie 2 “Duurzaam beheer van de open ruimte” met het project “Landbouw en Landschapszorg hand in hand in de kolonies”.

Schapen en landbouw in de bres voor het landschap…
Het is een project waarbij we de dreefbermen in het beheer laten van een geherderde kudde Kempische heideschapen. Landbouwers worden ook aangemoedigd om hoge teelt als maïs te vervangen door lager gewas. Dat past beter in het landschap. De deelnemende landbouwers kregen een aanmoedigingspremie om die teeltomvorming in hun bedrijfsvoering mogelijk te maken.

…mét resultaat!
De herder vormt samen met zijn schapen en hond intussen al een echt  visitekaartje voor het unieke landschap van de Kolonies. Het gebied krijgt zo een toeristisch-recreatieve opwaardering en de beeldmerkvorming wordt versterkt. Ook op ecologisch vlak halen we mooie resultaten.

Vervolgverhaal
Het project werd aanvankelijk opgezet als pilootproject en mocht die naam ook absoluut waarmaken: na afloop werd samen met de gemeente Merksplas, de stad Hoogstraten en het Agentschap voor Natuur en Bos het project duurzaam verdergezet.