Slimme jonge mensen denken na over hun studie/werk keuze

Het nieuws van de dag voor mij:

70% van de leerlingen uit het TSO studeert verder in hoger onderwijs. En jongeren die gaan werken na het secundair zijn best tevreden met hun job. Ook als ze onder het niveau van hun diploma werken. De inhoud van de job vinden ze belangrijker. Dat zijn enkele opvallende conclusies uit een studie bij 3700 jongeren.

Slimme studenten kiezen bewust
Slimme studenten kiezen bewust

Welke laatstejaars kiezen er voor hoger onderwijs? En wie meteen voor de arbeidsmarkt? Wat heeft er invloed op die keuze en de slaagkansen? Dat waren de belangrijkste vragen van de studie die de Antwerpse universiteit uitvoerde op vraag van de provincie. Het was al sinds de jaren 80 geleden dat dergelijk onderzoek werd uitgevoerd. Meer dan 3700 jongeren uit 32 scholen werden op verschillende momenten bevraagd tijdens het laatste jaar secundair en het eerste anderhalf jaar daarna.

Gedeputeerde voor onderwijs Inga Verhaert: “De doorstroom van secundair naar hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt verloopt niet altijd vlot. Meer dan de helft van de eerstejaars in hoger onderwijs slaagt niet en na 1 jaar heeft 10% van de schoolverlaters geen job. De bedrijfswereld trekt intussen aan de alarmbel omdat  jongeren na het secundair niet over de juiste attituden beschikken om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Om het probleem te kunnen aanpakken vroegen wij grondiger onderzoek.”

Tijd besteden aan doordachte studiekeuze loont

Een doordachte studiekeuze. Dat zorgt voor een goede doorstroming van het secundair naar het hoger onderwijs. Het onderzoek geeft aan dat de meeste jongeren op het einde van het secundair wel een voorkeur hebben en dat ze zich er ook mee verbonden voelen. Iets wat hen meer kans op slagen geeft. Inga Verhaert: “En toch besteden jongeren blijkbaar niet echt veel tijd aan hun studiekeuze. Kijken we naar wie het écht nog niet weet, dan zijn dat meer laatstejaars uit het ASO. We moeten dus sneller werk maken van die studiekeuze. Niet op het einde van het secundair, maar meteen al de eerste jaren. Een brede eerste graad kan daar ongetwijfeld toe bijdragen.”

Maar liefst 70% van de van de leerlingen uit het TSO gaat een opleiding volgen in het hoger onderwijs. Van de BSO leerlingen gaat er 70% verder naar het 7e jaar.

Jongeren gaan voor inhoud boven perceptie

De laatstejaars die meteen gaan werken blijken best tevreden met hun job, ze doen het omdat ze het graag doen. Zelfs als ze werken onder het niveau van hun diploma. Maar liefst 1/4 van de jongeren is ‘overschoold’ voor hun job en vindt dat geen probleem. De inhoud van hun werk is belangrijker.

Gedeputeerde Inga Verhaert: “Wanneer jonge mensen begeesterd zijn, dan doen ze het goed in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. Ouders zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen wanneer ze samen met hun kind een studierichting kiezen bij het begin van het secundair onderwijs! Jongeren laten zich veel minder dan hun ouders leiden door de perceptie.”