Weg met de onderhoudsplicht

Vanochtend voerden we met sp.a Regio Noord actie in Zoersel om aandacht te vragen voor de problematiek van de onderhoudsplicht. We zouden graag zien dat de OCMW’s uit de Noorderkempen, naar analogie met gemeenten zoals Essen en Herentals, werk maken van de gedeeltelijke afschaffing van die plicht. Op dit moment moeten kinderen financieel bijspringen als hun ouders een opname in een woonzorgcentrum niet kunnen betalen. Maar dat verloopt niet altijd eerlijk. OCMW’s kunnen er echter voor kiezen de  kosten niet terug te vorderen van de kinderen.

Onderhoudsplicht op de schop!
Onderhoudsplicht op de schop!

We worden met z’n allen ouder. Dat is goed nieuws. Er zijn heel wat maatregelen die er voor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Denk maar aan de aanpassingspremies, valpreventie, … Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan thuiszorg.

Maar dan komt de dag dat alleen wonen toch niet langer mogelijk blijkt, een opname in een woonzorgcentrum is dan vaak de enige oplossing. Een erg zware, emotionele beslissing.  Niet alleen voor de kinderen, die met schuldgevoelens kampen. Maar vooral ook voor de senior die noodgedwongen z’n vertrouwde omgeving moet verlaten.

En soms komen daar nog eens financiële zorgen bovenop. Want wanneer één of beide ouders hun opname  in een rust- en verzorgingstehuis niet kunnen betalen, moeten de kinderen financieel bijspringen. Onderhoudsplicht heet dat.

Onderhoudsplicht zorgt voor zorgen
Gevolg? Ouders voelen zich een bedelaar bij hun kinderen. En het kan voor ruzie in het gezin zorgen, want soms moeten niet alle kinderen bijdragen. De hoogte van het bedrag van de onderhoudsplicht wordt immers bepaald in functie van het belastbaar inkomen. En wat met de vele nieuw samengestelde gezinnen? Wettelijk of feitelijk samenwonenden zijn juridisch niet onderhoudsplichtig tegenover de ouders van de partner. We worden ook almaar ouder, waardoor ook de (jong)gepensioneerde van z’n pensioenuitkering onderhoudsuitkeringen voor z’n ouder(s) kan betalen.

Daarom vraagt sp.a aan alle OCMW’s van de Noorderkempen om de onderhoudsplicht af te schaffen in hun gemeente. Dat kan perfect. Sinds 2004 kan het OCMW er voor kiezen om de rusthuiskosten in het algemeen niet terug te vorderen van de kinderen. In een aantal gemeenten, zoals Essen en Herentals bvb., wordt al langer geen onderhoudsplicht meer geëist van kinderen. Er wordt wel opgetreden als de senior in de voorbij tien jaren aan “opzettelijke verarming” heeft gedaan. In Herentals is deze gedeeltelijke afschaffing al in voege sinds 2001.