Ontdek 109 opleidingen op nieuwe websites provinciaal onderwijs

CVO Provincie Antwerpen, Pito Stabroek, PIVA (Antwerpen), Sint-Godelieve (Antwerpen), PTS Boom-Mechelen
De provinciale scholen zetten volledig in op de digitale snelweg en lanceren vijf nieuwe websites. De sites promoten de eigenheid van iedere school en geven een handig overzicht van de meer dan 100 opleidingen die de provincie aanbiedt. Daarnaast spelen ze technisch volledig in op nieuwe technologieën. “De leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld hun lessenroosters raadplegen op smartphones of tablets”, vertelt Inga Verhaert, gedeputeerde voor Onderwijs. “En we zetten ook in op social media zodat onze 9100 leerlingen hun schoolervaringen kunnen delen met vrienden. Zo pakt Sint-Godelieve al uit met een modeblog van leerlingen en linken we op elke site naar de facebookcommunity van de school.”

Nieuwe websites
Nieuwe websites

De vijf provinciale scholen; PIVA, PTS Boom en Mechelen, PITO Stabroek, Sint-Godelieve en het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), lanceren op 7 en 10 maart hun nieuwe websites. De frisse online look hoort bij de dynamiek die de provincie wil uitstralen met haar provinciaal onderwijs. Gedeputeerde Inga Verhaert is enthousiast: “We bieden meer dan 100 opleidingen die vaak ook zeer gespecialiseerd zijn en spelen in op de arbeidsmarkt. Het aanbod strekt zich uit van opleidingen in de voeding en chemie tot tuinbouw, mechanica en zelfs muziekinstrumentenbouw. Net zoals in ons onderwijs focussen we bij deze websites niet alleen op een aantrekkelijke buitenkant, maar bieden we een schat aan informatie daaronder. De nieuwe websites zijn goed geordend en brengen een duidelijk overzicht van de opleidingen en de lespakketten.”

Iedere school zijn eigenheid, ook digitaal 
De provincie kiest er ook bewust voor om elke school een eigen website te geven. Tot nog toe waren ze allemaal digitaal ingebed in de provinciale website http://www.provincieantwerpen.be. Inga Verhaert: “Door de scholen hun eigen website te geven, creëren we duidelijkheid en transparantie. Tegelijk accentueren we de eigenheid van elke school, mét behoud van genoeg eenheid in visueel design.

Het design bleef bewust sober voor een ideale weergave zowel op pc, tablet of smartphone. Want of je nu surft vanop een vast scherm op je bureau, snel even een lessentabel wil checken vanop je smartphone of wil uitpakken met de foto’s van je studiereis op een tablet, de weergave past zich telkens aan. Het lastige scrollen en vergroten of verkleinen is dus ingeruild voor optimale leesbaarheid.

Leerlingen delen hun school op social media
Een belangrijk pluspunt van de nieuwe sites is zeker ook de interactie met Youtube, Facebook en Twitter of LinkedIn. Koppelingen met sociale media maken schoolgebonden ervaringen van jongeren, cursisten uit het avondonderwijs, leerkrachten, … deelbaar op hun voorkeurskanalen. “Op de vijf websites is een link gemaakt met de facebookgroepen van de scholen. Sint-Godelieve pakt ook al uit met een modeblog van de leerlingen en het komende jaren zullen deze sites meer en meer verweven worden met social media. Die betrokkenheid en interactie stimuleren is wat heel ons provinciaal onderwijs beoogt”, besluit gedeputeerde Verhaert.

Van lente tot zomer bouwt de provincie in totaal 19 sites voor de provinciale musea, scholen, recreatiedomeinen, educatieve centra enz. Het sluitstuk wordt de vernieuwing van de website http://www.provincieantwerpen.be.