Provinciaal onderwijs geen voorstander van één publiek net

POV

Vandaag stelde Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de koepelorganisatie van het provinciaal onderwijs, zijn memorandum aan de volgende Vlaamse Regering voor. Inga Verhaert, Antwerps gedeputeerde voor onderwijs en voorzitster van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, wees daarbij de Vlaamse plannen voor de oprichting van één publiek net resoluut af.

Het Vlaamse onderwijs is sterk, mede dankzij de keuzevrijheid en de diversiteit aan onderwijsverstrekkers. “Koester daarom de rijkdom, behoud de diversiteit”, aldus Verhaert, “en focus liever op een doorgedreven samenwerking tussen de publieke onderwijsverstrekkers.”

Het provinciaal onderwijs speelt al jaren in op specifieke noden binnen het onderwijs en organiseert hoofdzakelijk opleidingen die toegang geven tot zogenaamde knelpuntberoepen. Om de kwaliteit hoog te houden en bvb gekwalificeerde uitstroom te borgen, is verregaand overleg en nauwe samenwerking met andere onderwijsverstrekkers én de bedrijfswereld nodig. Efficiënte samenwerking is dan ook al jaren een belangrijk leidmotief voor het provinciaal onderwijs.

Naar aanleiding van de interne staatshervorming werd in 2011 al duidelijk dat het provinciaal onderwijs méér dan bestaansrecht heeft. De provincies waren en blijven ten volle bevoegd voor onderwijs. Zowel als inrichtende macht als in een flankerende rol. Daarmee is de meerwaarde en specifieke eigenheid van het provinciaal onderwijs duidelijk aangetoond. Die eigenheid willen de provincies niet verloren zien gaan door de oprichting van één publiek net.

Patrick Weyn, directeur van de koepelorganisatie Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, voegt daar nog aan toe dat “het onderbrengen van alle publieke onderwijsverstrekkers in één publiek net kan leiden tot een verschraald onderwijsaanbod en een polarisatie in het onderwijs.