De provinciebelasting…daar krijgt u heel wat voor terug!

infografiekElk jaar, rond deze tijd, krijgt elk gezin in onze provincie een aanslagbiljet van de provincie Antwerpen in de brievenbus. Niemand betaalt graag zonder te weten waarvoor.

Om de belastingbetaler een idee te geven waaraan de provinciebelastingen besteed worden, sturen we samen met het aanslagbiljet een infografiek mee.

Het verzamelde belastinggeld investeert de provincie Antwerpen in domeinen, onderwijs, cultuur, fietsinfrastructuur en nog zoveel meer. En daar kan elk gezin zijn voordeel mee doen, naargelang zijn bezigheden of interesses!