15 gemeenten samen aan de slag rond mobiliteit

De provincie Antwerpen en alle gemeenten van de Noorderkempen hebben drie jaar intensief samengewerkt aan mobiliteit. We zijn er in geslaagd om een gezamenlijke mobiliteitsvisie uit te werken waar iedereen beter van wordt, en die de regio op de kaart zet als een trendsetter in duurzame ontwikkeling. Een eindvisie met actieplan om meteen mee aan de slag te gaan.

Zestien strategische acties: de provincie Antwerpen gaat aan de slag

Het actieplan bestaat uit zestien grote strategische acties en daarnaast ook kleinere deelacties per regio. Voor elk van deze acties ligt vast wie de trekker is en welke partners mee aan tafel zitten voor de verdere uitwerking. Ook de timing en volgorde waarin de acties aan bod komen is vastgelegd in een kritisch pad. En een jaar nadat we de eindvisie afrondden mogen we al heel wat gestarte acties aanstippen, bijvoorbeeld:

* Weer een tram tussen Antwerpen en Turnhout?
* Nieuwe omleidingswegen rond Malle en Rijkevorsel en de opwaardering van de Houtelweg
* Fietsplan Noorderkempen
* Ontsluiting van het bedrijventerrein Beerse-Oost

We zijn er van overtuigd dat deze nieuwe en gezamenlijke visie uitwerken en uitvoeren ten goede komt aan alle 15 gemeenten en hun inwoners. We voegen de daad bij het woord zodat de Noorderkempen er als geheel op vooruit gaat – in alle betekenissen van het woord.
De provincie Antwerpen is opgetogen dat iedereen de krachten bundelt om dit actieplan uit te voeren.