Meer investeringen in spoorverkeer Noorderkempen aub!

Treinreizigers uit de Noorderkempen krijgen er al jaren mee te maken: overvolle treinen, vertragingen, lange reistijden en verouderde stations.

En dat terwijl het openbaar vervoer een steeds grotere rol zal moeten spelen om de mobiliteit in de regio leefbaar te houden. De provincie Antwerpen vraagt de nmbs daarom met aandrang om enkele aanpassingen door te voeren in haar vervoersplan.

Door de verlenging van het traject Turnhout – Brussel aan te passen bvb. Die zal immers nefaste gevolgen hebben voor de, nu al slechte, stiptheid. Of door nog meer extra late – en piekuurtreinen in te zetten voor mensen in ploegdienst of studenten met late lesuren.

Het gaat echter niet alleen om de treinverbindingen, ook over de infrastructuur. Neem nu het station Noorderkempen, dat heeft alle mogelijkheden om verder te groeien. De parking is op dit moment te klein, ondanks enkele aanpassingen. Er moet ook aan fietsenstallingen worden gedacht en goede aansluitingen met De Lijn. Ook het reizigerscomfort laat te wensen over: De loketten en wachtzaal met toiletten zijn al vroeg gesloten. En dat moet beter.

Ook reizigers uit landelijke gebieden betalen voor een goeie service en goeie spoorverbindingen!