Samen sterk voor werk – officieel onderwijs Antwerpen bundelt krachten

AP Hogeschool – Hogere Zeevaartschool – CVO’s – secundaire school geven startschot samenwerking hoger beroepsonderwijs

Een piekende jeugdwerkloosheid, knelpuntberoepen die niet ingevuld geraken, de toenemende vraag naar omscholing en levenslang leren, … het officieel hoger onderwijs in Antwerpen doet er iets aan. Bij de start van het nieuwe academiejaar bundelen 8 verschillende partners hun krachten.

Met de AP Hogeschool, de Hogere Zeevaartschool, 5 Centra voor Volwassenenonderwijs en 1 secundaire school Verpleegkunde start een uniek samenwerkingsverband onder de naam HBO5 – AP-HZS. Samen bieden de 8 partners 24 opleidingen hoger beroepsonderwijs aan in 5 studiegebieden, goed voor zo’n 4000 studenten. Het samenwerkingsverband tussen de hogescholen, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Provinciaal Onderwijs Antwerpen en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen versterkt het hoger beroepsonderwijs in de provincie Antwerpen over de drie onderwijsnetten heen.

Het startschot van deze samenwerking werd door alle partners tesamen gegeven op donderdag 11 september. Uiteraard zorgde PIVA voor een feestelijke taart en klonken alle directeurs en betrokkenen op de nieuwe samenwerking.

Marc Smets (GO!), Inga Verhaert (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Pascale De Groote (algemeen directeur AP Hogeschool), Claude Marinower (schepen stad Antwerpen) en Patrick Blondé (algemeen directeur Hogere Zeevaartschool) klinken op het nieuwe samenwerkingsverband hoger beroepsonderwijs HBO5 AP-HZS.
Marc Smets (GO!), Inga Verhaert (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Pascale De Groote (algemeen directeur AP Hogeschool), Claude Marinower (schepen stad Antwerpen) en Patrick Blondé (algemeen directeur Hogere Zeevaartschool) klinken op het nieuwe samenwerkingsverband hoger beroepsonderwijs HBO5 AP-HZS.