Lokale Award Ceremonie EU Prijs voor Cultureel Erfgoed/ Europa Nostra Awards

vzw Kempens Landschap ontvangt Europese prijs

Op 5 mei 2014 ontving Kempens Landschap in Wenen de  ‘European Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award’ en ‘Grand Prix’ in de categorie ‘bijzondere inzet’. Op vrijdag 19 september werd Kempens Landschap opnieuw in de bloemen gezet tijdens een lokale ceremonie in aanwezigheid van gemeentebesturen en partners. De plechtigheid vond plaats in de kapel van het voormalig kloosterdomein van de Zusters Franciscanessen in Wuustwezel.

De avond werd opgeluisterd door toespraken van onder meer Androulla Vasilliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken en Piet Jaspaert, bestuurder van Europa Nostra. Zij beklemtoonden de waarde van ons Europees erfgoed en de voorbeeldfunctie die Kempens Landschap vervult in het behoud ervan. Piet Jaspaert benadrukte de sterke samenwerking waaruit Kempens Landschap bestaat: “Het trof de jury ook hoe dit ganse project gedragen wordt door een jong dynamisch team, finaal sterk gesteund door de respectieve beleidsinstanties op provinciaal en gemeentelijk niveau.”

Mevrouw Vasilliou overhandigde plechtig de award en feliciteerde het team met deze belangrijke erkenning: “This is the most prestigious prize in the cultural heritage sector in Europe, bringing under the spotlight the most inspiring examples in heritage conservation, research, dedicated service or education, training and awareness- raising” Ze verwoordde goed hoe de werking van Kempens Landschap past binnen de visie van de Europa Nostra Awards: “I am sure partners from other European countries would very much appreciate to learn from your experience, which would be very valuable to them. Your model of governance is particularly inspiring and goes exactly in the sense of community-based approach we advocate in the European Commission.”

Prijsuitreiking Europa Nostra aan Kempens Landschap in Wuustwezel
Prijsuitreiking Europa Nostra aan Kempens Landschap in Wuustwezel

Kempens Landschap uitgelicht

Moderator van dienst, Lieven Van Gils, interviewde doorheen de avond verschillende personen die op bijzondere wijze bijdroegen – of dragen aan de werking van Kempens Landschap. Erevoorzitters Ludo Helsen en Jos Geuens legden in de eerste 10 jaar na de oprichting de basis voor de sterke groei van Kempens Landschap en waren eerst aan de beurt.

Europa Nostra Grand Prix Award
Europa Nostra Grand Prix Award

Vervolgens werden huidige covoorzitters en gedeputeerden Peter Bellens en Inga Verhaert geïnterviewd. Lieven vroeg hen naar de rol die Kempens Landschap speelt binnen de werking van de provincie als krachtig instrument voor de multidisciplinaire zorg voor open ruimte en landschappen.

Welke weg zal Kempens Landschap de komende jaren inslagen? Covoorzitter Peter Bellens verwoordde het zo: “De boodschap die we van Europa Nostra hebben meegekregen, zijnde “Give a future to heritage”, zullen we in de toekomst verder uitdragen. We zijn met Kempens Landschap bijna twee decennia bezig met het koesteren en opwaarderen van cultureel en landschappelijk erfgoed en zullen dit ook in de toekomst met dezelfde daadkracht blijven doen met de reeds opgedane kennis, visie, inzicht, ervaring én draagkracht.”

Ook covoorzitter Inga Verhaert ziet de toekomst rooskleurig in: “Mijn grootste droom is dat de structuur van Kempens Landschap wordt overgenomen door de andere provincies en uitgroeit tot een model gelijkaardig aan dit van de Nederlandse landschapsstichtingen. De Europa Nostra Award is toch een mooie bevestiging dat Kempens Landschap op een zeer functionele manier invulling geeft aan de Europese Landschapsconventie, zoals de jury van Europa Nostra opmerkte.”