In de provincie Antwerpen investeren mensen wél massaal in groene energie

Dat ‘niemand nog geïnteresseerd is om zonnepanelen op zijn dak te leggen’, zoals De Morgen gisteren berichtte, en dat gezinnen ‘de knop nog niet hebben omgedraaid dat de panelen ook zonder grote winsten een rendabele belegging blijven’, is alvast zonder de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Antwerpen gerekend.

Met een groepsaankoop zonnepanelen is de provincie Antwerpen er op korte tijd in geslaagd om een negatief marktsentiment om te buigen en om duizenden Antwerpse gezinnen te enthousiasmeren voor zonnepanelen. Tijdens een vrijblijvende inschrijvingsperiode van een maand schreven 10 000 gezinnen zich in. Meer dan 3300 hiervan kiezen er nu voor om tussen nu en de zes maanden zonnepanelen te installeren, een collectieve investering van 18,5 miljoen euro in duurzame energieproductie. In een klap overtreft een groepsaankoop in één provincie daarmee de 2700 installaties die in 2014 in heel Vlaanderen geplaatst zijn.

Via een positieve informatiecampagne met een dertigtal infosessies in de vorm een groepsaankoop is de provincie Antwerpen er op korte termijn in geslaagd om de PV markt in de provincie aan te zwengelen. We toonden met scherpe prijzen en korte terugverdientijden aan dat een investering in zonnepanelen erg interessant blijft.

Want ook zonder groenestroomcertificaten blijft investeren in een PV-installatie zeer rendabel. Voor 90% van de gezinnen die deelnamen aan de groepsaankoop ligt de terugverdientijd van de PV-installatie lager dan 10 jaar. De gemiddelde terugverdientijd van zo’n installatie is 8,4 jaar. Vanaf 2015 wordt er een netvergoeding ingevoerd voor mensen met zonnepanelen, zo horen we. Terecht, want vandaag betaalt deze groep relatief te weinig mee voor de onderhoud van het net. We hebben onze deelnemers dan ook geïnformeerd over de geplande netvergoeding en de logica en noodzaak ervan.

Ook met een billijke netvergoeding blijven zonnepanelen een interessante investering. Uit onderzoek naar groepsaankopen PV in andere landen weten we dat 10 jaar een kritische grens is op het gebied van de terugverdientijd van een installatie die minimum 25 jaar mee gaat. Wordt de terugverdientijd hoger, dan haken mensen af.

Als minister Turtelboom dus pleit voor een ‘stabiel investeringsklimaat’ hopen we alvast dat ze dit ook meent voor de gezinnen die vandaag bereid blijken te investeren in zonnepanelen. We gaan er dus ook van uit dat de aangekondigde netvergoeding wel degelijk billijk zal zijn en terugverdientijden niet de hoogte in jaagt. Aan de provincie Antwerpen heeft de minister alvast een constructieve partner die laat zien hoe een positief verhaal rond zonnepanelen gezinnen wel degelijk kan overtuigen om massaal in duurzame en decentrale productie te investeren. Hier staan er over zes maanden alvast 13 voetbalvelden met 52 000 zonnepanelen bij.

Inga Verhaert
Gedeputeerde voor energie Provincie Antwerpen

Zonnepanelen geplaatst via groepsaankoop