Onze provincie in de belangstelling

Provincie Antwerpen
Provincie Antwerpen

Vorige donderdag was het plots hot topic nummer één: de provincie Antwerpen zou van naam moeten veranderen als de stad Antwerpen eruit stapt. Dat hadden drie heren parlementsleden van de huidige meerderheid (Open VLD, N-VA en CD&V) zo bedacht. De nieuwe naam? Midden-Brabant. Want we liggen tussen Noord (in Nederland) en Vlaams Brabant.

De kranten schreven er ’s anderendaags bladzijden en bladzijden over vol. De televisiezenders liepen heel de provincie af om mensen naar hun mening te vragen. En de mensen reageerden met een luid “nee”. We willen helemaal niet van naam veranderen. En de stad moet helemaal niet vertrekken.

Gisteren sprak ik op ATV over het werk in en van de provincie. Over de samenwerking met landelijke gemeenten én met steden. Tussen minuten 00.10 en 10.00 zie je een weergave.