In de krant: Kalmthout wil belbus niet schrappen (na motie sp.a…)

Het Nieuwsblad 2/4/2015:

De gemeenteraad van Kalmthout keert zich tegen het schrappen van de belbus Kalmthout-Essen-Wuustwezel. Een motie van sp.a kreeg de steun van CD&V en Groen. NV-A onthield zich. De motie gaat naar Vlaams minister Ben Weyts en Marc Descheemaecker van De Lijn.

BelbusDe Lijn kondigde aan te snoeien in haar aanbod op het grondgebied van de gemeente Kalmthout, Essen en Wuustwezel. Hierdoor verdwijnt de belbus voor die regio en wordt de dienstverlening op het platteland verder afgebouwd. De mobiliteit van kwetsbare groepen zoals van sommige senioren komt zo onder druk te staan.

Raadslid Bianca Veraart diende voor sp.a Kalmthout een motie in met de vraag dat de gemeente zich verzet tegen het schrappen van de belbus en het afbouwen van buslijn 760. Sp.a, CD&V en Groen steunden de motie, NV-A onthield zich. De goedgekeurde motie vraagt om de belbus Kalmthout-Essen-Wuustwezel niet te schrappen zonder alternatief, om oog te hebben voor de mobiliteitsnoden in landelijke gebieden en om ervoor te zorgen dat bedrijventerreinen en verzorgingsinstellingen bereikbaar blijven met openbaar vervoer.