‘Besparingsgolf treft kansarme studenten’

Inga Verhaert (SP.A), gedeputeerde voor Onderwijs, is bezorgd omdat het fonds om kansarmen in het onderwijs te begeleiden, wordt afgeschaft. ‘De besparingsgolf treft Antwerpen, dat veel kansarme studenten telt, wel heel hard’, oordeelt ze.

Antwerpen – De Standaard
Vandaag, woensdag, wordt het lintje geknipt van de nieuwe technische campus van de AP Hogeschool aan Park Spoor Noord. Een modern, laag-energetisch en duurzaam gebouw voor vijfduizend studenten.

Inga Verhaert (SP.A), gedeputeerde voor Onderwijs, is blij met het resultaat, maar ook bezorgd over de toekomst. ‘Onze middelen werden al gevoelig ingekrompen en nu wordt het Aanmoedigingsfonds nog afgeschaft. Dankzij dat fonds kon het hoger onderwijs studenten extra begeleiden. Het ging dan om studenten die moeilijkheden ondervinden om voort te studeren. Dat kan een taalachterstand zijn, hun achtergrond of een lichamelijke beperking.’ ‘Een stad als Antwerpen kent heel veel van

die kansengroepen en dat vertaalt zich ook in onze studentenpopulatie. We hebben een instroom van 14 procent studenten uit het beroepsonderwijs. De stedelijke bevolking is zeer divers en ook dat merken we. De verhouding autochtoon/allochtoon bij onze studenten is nu 70/30. Over twintig jaar zal dat 20/80 zijn geworden.’

Beknibbelen

Door het Aanmoedigingsfonds af te schaffen en door andere besparingen (patronale bijdrages, woon-werkverkeer, sociale toelages) moet het provinciaal onderwijs nu 2,63 miljoen euro besparen. ‘We willen alle studenten uit kansengroepen met open armen blijven ontvangen’, zegt Inga Verhaert. ‘Dat is onze verdomde plicht. Doen we dat niet, dan stromen ze uit zonder diploma en zijn ze een vogel voor de kat. Het personeel dat we in dienst hebben genomen om kansarme studenten te begeleiden, zullen we behouden. Om dat allemaal te kunnen blijven betalen, hebben we noodgedwongen wat taken gereorganiseerd en hier en daar beknibbeld op werkingsmiddelen.’

Het argument dat de verhoging van het inschrijvingsgeld de besparingen zal compenseren, gaat volgens Verhaert niet op.

Beursstudenten

‘In Antwerpen hebben we 30 procent beursstudenten. Een pak meer dan het Vlaamse gemiddelde van 23 procent. Bovendien vrezen we dat de verhoging van het inschrijvingsgeld heel wat studenten zal afschrikken. Er is een grote groep waarvan het gezinsinkomen net te hoog is voor een beurs, maar niet hoog genoeg om zomaar alle kosten te dekken. En zelfs als we één miljoen euro recupereren, kijken we nog altijd aan tegen een besparing van 1,6 miljoen euro.’ (wd)