In de krant: Provincie investeert 18 miljoen in PITO stabroek

De provincie investeert verder in het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) op het Laageind in Stabroek. De school blijft ook groeien. Omwille van de nabijheid van de haven zet de school in op een grote waaier technische opleidingen.

Veel afgestudeerden vinden daar ook een job. Toch is er ook een groeiende groep leerlingen die verkiest verder te studeren. Ook de land- en tuinbouwafdeling zit in de lift.

Instituut voor Technisch Onderwijs zet in op knelpuntberoepen en samenwerking met havenbedrijven

De provincie trekt de kaart van het technisch en beroepsonderwijs en heeft daar heel wat geld voor over. In de periode 2005-2018 zal de provincie achttien miljoen euro hebben geïnvesteerd.

De provincie heeft een traditie om te investeren in technisch en beroepsonderwijs. “We bieden er hoofdzakelijk opleidingen aan die leiden naar knelpuntberoepen op de arbeidsmarkt. Dat is onderwijs dat veel middelen vraagt om upto- date te blijven. Dus blijven we investeren. De school is duur in de organisatie, maar toch maken we er een erezaak van om de kostprijs per leerling democratisch te houden en daarom voerden we een maximumfactuur in voor al onze klassen in de eerste graad”, zegt gedeputeerde voor Onderwijs, Inga Verhaert.

Met 1400 leerlingen bewijst PITO dat het een grote regionale uitstraling heeft. Wie nog steeds van mening is dat technisch en beroepsonderwijs alleen jongens aantrekt, zit fout. De voorbije tien jaar steeg het aantal meisjes in PITO van achttien naar vijfentwintig procent.

Jonge breinen

“Alle investeringen die we hier deden, zijn te verantwoorden. Te veel investeren in scholen is volgens mij niet mogelijk. In dit land hebben we maar één grondstof en dat is het brein van onze jonge mensen. Daar moet de overheid niet op beknibbelen, zelfs niet wanneer het financieel moeilijker gaat”, vindt Inga Verhaert.

“De haven is een zegen en soms ook een beetje een zorg voor onze school. We werken goed samen met een aantal havenbedrijven.De chemiesector en het PITO hebben al jarenlang een sterke band. Wanneer er schaarste is op de arbeidsmarkt, zijn vooral technisch geschoolde mensen erg in trek.  En dan gebeurt het dat men jonge mensen van de schoolbanken wil plukken, nog vóór ze zijn afgestudeerd. Gelukkig merken we ook op dat onze leerlingen steeds bewuster omgaan met hun studiekeuze en ook opteren om verder te studeren. Dat bleek ook uit een grootschalig onderzoek dat we een tijdje geleden door de Universiteit Antwerpen lieten uitvoeren bij laatstejaars in het middelbare onderwijs en eerstejaars in het hoger onderwijs”, verduidelijkt gedeputeerde Verhaert.

Masterplan

Het masterplan 2013-2018 voorziet nog bijkomende investeringen.

Binnen twee jaar komen er paarden- en schapenstallen bij.

Hetzelfde jaar plant de provincie ook een machineloods. Om up-todate te blijven, is het nodig om voor de landbouwafdelingen nieuwe praktijklokalen te bouwen.

Dat gebeurt in 2017. Voor de realisatie van nieuwe stallen voor de kleine dieren, een overdekte speelplaats en een sanitair blok wordt in 2018 geld vrijgemaakt.

Hetzelfde jaar wordt ook gestart met het bouwen van een nieuw logistiek gebouw.

ERIK VANDEWALLE ■