sp.a verkiezingen

Het waren enkele zeer intense en drukke maanden, voor mezelf én voor onze partij. Ontelbare debatten in heel Vlaanderen, interessante gesprekken met lokale miltanten en mandatarissen, ideeën en vragen over de toekomst van onze mooie partij…het passeerde allemaal de revue.

Ik ben vereerd dat ik met  Bruno Tobback aan deze verkiezing kon deelnemen. Van meet af aan was het mijn overtuiging dat we als partij sterk genoeg zijn om een keuze aan te kunnen. We kunnen méér dan kiezen tussen “ja” of “ja”. De vele mensen aan de basis van de partij die hun stem uitbrachten, naar de debatten kwamen of elders het gesprek aangingen, hebben dat ook bewezen. De betrokkenheid van leden bij onze beweging: daar kunnen we samen alleen maar trots op zijn.

Sinds zaterdag kennen we onze nieuwe voorzitter: John Crombez. Samen met Bruno wens ik hem en Stephanie alle succes in het leiden van de partij. We hebben in alle vriendschap gedebatteerd, onze ideeën uitgewisseld en standpunten ingenomen. Wat we met ons vieren al zeker gemeen hebben, is dat de partij ons dierbaar is. We zullen er dan ook schouder aan schouder zorg voor dragen.